Προφίλ

Λίγα λόγια για εμάς

Η Omnis Engineering παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης και οργανισμού.

Στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ενισχύσουν της ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουν την κερδοφορία τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η Πορεία μας

Η Omnis Engineering ιδρύθηκε από μία ομάδα έμπειρων μηχανικών από διάφορους κλάδους που δραστηριοποιούνται από το 2005 έως και σήμερα σε τομείς όπως των έργων μηχανικού, κατασκευών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μελετών εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικών μελετών, έργων πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού, επιστήμης των δεδομένων, επιδοτούμενων προγραμμάτων, μελετών ISO, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, βελτιστοποίησης διαδικασιών και γραμμών παραγωγής κ.α.

Η συνολική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τα στελέχη της μέσω της υλοποίησης έργων υψηλής εξειδίκευσης και έντασης γνώσης στους παραπάνω τομείς, εξασφαλίζει σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις λειτουργίες τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την συνολική τους επίδοση.

Δείτε τις υπηρεσίες μας